Tłumaczenia specjalistyczne

Responsive image

Precyzja tłumaczenia jest według nas kluczem do uzyskania wysokiej jakości przekładu specjalistycznego – na przykład instrukcji obsługi maszyn i urządzeń czy dokumentacji technicznej. W związku z tym korzystamy z profesjonalnych narzędzi do zarządzania terminologią. Stworzona przez nas baza fachowego słownictwa jest nieustannie wzbogacana i aktualizowana. Dzięki temu przetłumaczone przez nas teksty są zgodne ze standardami terminologicznymi charakterystycznymi dla dziedzin, w obrębie których pracujemy.

 

 

Tłumaczenia specjalistyczne w praktyce

Realizując projekty tłumaczeniowe, mamy na uwadze nie tylko spełnianie standardów przyjętych w danej branży, ale również zadowolenie klienta. Doświadczenie podpowiada nam, że oprócz dbałości o poprawność słownictwa fachowego, równie ważna jest zgodność tekstu z wewnętrzną terminologią firmy. W związku z tym na każdym etapie wykonywanej przez nas pracy prowadzimy konsultacje z klientem. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące indywidualnej nomenklatury, więc w końcowym etapie pracy nanosimy poprawki zasugerowane przez klienta. Rozbudowywana przez nas pamięć tłumaczeniowa sprawi, że każde następne zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z wewnętrznymi standardami terminologicznymi Twojej firmy.

 • Cechą charakterystyczną przemysłu motoryzacyjnego jest jego nieustanny rozwój. Wciąż powstają nowe rozwiązania i produkty, a te już istniejące są modyfikowane i udoskonalane. Pojawiają się również współczesne trendy, związane w znacznej mierze z chęcią sprostania wymaganiom dotyczącym ekologii. Firmy motoryzacyjne są niezwykle ekspansywne, więc standardem staje się przygotowywanie szerokiej oferty skierowanej na rynki zagraniczne. Mnogość nowych rozwiązań przeznaczonych do funkcjonowania w skali globalnej wymusza na producentach samochodów i podzespołów konieczność tłumaczenia znacznych ilości różnego rodzaju dokumentów.

   

  Precyzyjne tłumaczenia dla branży motoryzacyjnej

  Przemysł motoryzacyjny posługuje się różnorodnymi tekstami, które wymagają precyzyjnego tłumaczenia na język używany w kraju zbytu. Są to dokumenty zawierające szczegółowe dane techniczne, takie jak charakterystyka produktu czy różnego rodzaju materiały przeznaczone dla działu badań i rozwoju. Ważnym etapem w procesie wprowadzania produktu na obce rynki staje się także tłumaczenie instrukcji obsługi. Zapewnienie odpowiedniej jakości przekładu jest obowiązkiem wynikającym z dyrektyw unijnych, dlatego niezwykle istotna staje się poprawność merytoryczna oraz spójność terminologiczna. Treści typowe dla branży motoryzacyjnej mają jednak na celu nie tylko sprostanie wymogom formalnym. W tym przypadku docelowym odbiorcą jest najczęściej osoba indywidualna, dlatego niezwykle istotne znaczenie mają materiały informacyjne i marketingowe skierowane do klienta. Wysoka jakość przekładu oraz spójność wszystkich elementów zarówno na poziomie językowym, jak również graficznym, jest efektem przemyślanej strategii marketingowej, prowadzącej do sukcesu sprzedażowego.

   

  Zespół HD TŁUMACZENIA oferuje usługi tłumaczeniowe dla firm z branży motoryzacyjnej, które chcą rozpocząć handel na poziomie globalnym lub zwiększyć rozpoznawalność marki i, co za tym idzie, poziom sprzedaży. Wykonujemy projekty tłumaczeniowe, lokalizacyjne i graficzne, wspomagając każdy etap wprowadzania produktu na rynek. Czuwamy nad powierzonymi nam materiałami od momentu opracowania danych technicznych, poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych dla docelowego odbiorcy, aż po wspomaganie kampanii marketingowej.

 • Medycyna i farmacja to dziedziny, które ściśle ze sobą współpracują. Aktualnie przeżywają one gwałtowny rozwój, co wiąże się z globalizacją procesów związanych z wprowadzaniem nowych technologii czy leków. Ewolucja w tych dziedzinach ma charakter międzynarodowy, w związku z tym komunikacja pomiędzy specjalistami odbywa się w różnych językach. Zarówno proces publikacji literatury fachowej z dziedziny medycyny, jak również obowiązek informowania o lekach w sposób zrozumiały dla odbiorcy, związane są z potrzebą precyzyjnego tłumaczenia. Niezwykle istotne jest również zapewnienie bezbłędnych merytorycznie przekładów technicznych, takich jak instrukcje obsługi aparatury medycznej czy diagnostycznej. Odpowiednia jakość tego typu materiałów stanowi gwarancję prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń.

   

  Tłumaczenia tekstów medycznych

  Obecnie nie ma możliwości wykształcenia lekarza z wykorzystaniem wyłącznie danych dostępnych w języku rodzimym. Rozwój zawodowy również odbywa się w oparciu o międzynarodową komunikację, obejmującą oczytanie w obcojęzycznej literaturze, uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, wyjazdy na staże czy publikacje artykułów naukowych w zagranicznych czasopismach. Potrzeba komunikacji na poziomie globalnym nie dotyczy jedynie lekarzy chcących rozwijać się zawodowo, ale również pacjentów poszukujących nowoczesnych metod leczenia za granicą. W związku z tym pojawia się potrzeba tłumaczenia dokumentacji medycznej, obejmującej historię choroby, wyniki badań laboratoryjnych, jak również wszelkie niezbędne oświadczenia. Bez względu na typ opracowywanego tekstu, nie ma tu miejsca na popełnienie błędu w tłumaczeniu.

   

  Zapotrzebowanie na tłumaczenia z zakresu farmacji

  Specyfika przepisów regulujących pracę koncernów farmaceutycznych sprawia, że odpowiednia jakość komunikacji ma w przypadku tej dziedziny szczególne znaczenie. Przed wprowadzeniem leku na rynek, producent musi spełnić szereg wymogów natury prawnej i etycznej. Wiąże się to z dostarczeniem dokumentacji odpowiednim instytucjom. Pisemne oświadczenia i raporty często wymagają tłumaczenia na języki obce. Dokumentacja musi być napisana językiem poprawnym i niezwykle precyzyjnym, ponieważ regulacje prawne, którym podlega dziedzina farmacji nie przewidują żadnego marginesu błędu. Wymagania dotyczące najwyższej jakości przekładu dotyczą również etapu po wprowadzeniu leku na rynek. Wiąże się to z przygotowaniem materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, tak aby lata pracy nad produktem przyniosły zamierzone korzyści.

   

  Precyzja przede wszystkim

  Globalna natura medycyny i farmacji wymaga najwyższej jakości tłumaczeń. Każdy element musi być bezbłędny pod względem językowym oraz merytorycznym. Zespół tłumaczy i ekspertów współpracujących z HD TŁUMACZENIA czuwa nad precyzją przekładów, dając gwarancję jakości, której wymagają teksty medyczne. Tłumaczone przez nas materiały przeznaczone dla komisji etycznej oraz instytucji nadzorujących, jak również dokumentacje badań klinicznych, spełniają najwyższe standardy. Materiały informacyjne oraz promocyjne skierowane do pacjenta wymagają natomiast dostosowania treści do potrzeb odbiorcy. Odpowiednie przystosowanie tekstu prowadzi więc do sukcesu marketingowego.

 • Inżynieria – ogólnie rzecz ujmując – jest dziedziną wykorzystującą wiedzę naukową i techniczną w celu projektowania przestrzeni przyjaznej dla egzystencji człowieka. Definicja inżynierii jest, podobnie jak sama dziedzina, dynamiczna, więc można uznać, że rzeczywistość ciągle buduje ją na nowo. Dawniej inżynieria oznaczała wykorzystanie materiałów fizycznych do konstruowania elementów mających rozwiązać praktyczne problemy. Teraz nazwa ta odnosi się również do rzeczy abstrakcyjnych, jak oprogramowanie oraz dane.

  Bez względu na definicję, inżynieria jest dyscypliną wpływającą na rozwój naszego społeczeństwa w bardzo wielu aspektach. Liczne sektory przemysłowe polegają na rozwiązaniach inżynieryjnych, napędzających innowację i postęp w branży. Efekty pracy inżynierów mają wpływ na niemal każdy element współczesnego życia – od wykorzystania komputerów w badaniach chemicznych i biologicznych, po stworzenie najnowocześniejszych maszyn, używanych w procesach produkcyjnych.

   

  Specyfika tłumaczeń z zakresu inżynierii

  Inżynieria jest dziedziną o charakterze globalnym. Naukowe dane napływają ze wszystkich zakątków świata, w różnych językach, więc przekroczenie bariery językowej jest obecnie koniecznym etapem rozwoju. Technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, a dzielenie się wiedzą i prowadzenie międzynarodowego biznesu stało się normą. W wielu dziedzinach zbudowanie międzynarodowej bazy klientów zapewnia firmom możliwość rozwoju i urozmaicenia oferty handlowej. Krokiem prowadzącym w kierunku globalnego rynku jest dostarczenie precyzyjnej dokumentacji technicznej, zrozumiałej dla docelowego odbiorcy. Uzyskanie materiałów napisanych dokładnym i płynnym językiem wymaga jednak zaangażowania ekspertów. W naszym tłumacze dobierani są na podstawie doświadczenia lingwistycznego połączonego z wiedzą specjalistyczną. Odpowiedni sposób postępowania z tekstem owocuje powstaniem przekładów, które mogą być publikowane z przeznaczeniem na rynek międzynarodowy.

 • Technologia IT (ang. Information Technology) jest siłą napędową współczesnego świata. W zasadzie wszystkie gałęzie przemysłu opierają się na narzędziach informatycznych, w związku z czym ta dziedzina wiedzy rozwija się w niezwykłym tempie. Stale zwiększa się moc obliczeniowa procesorów, pojemność nośników pamięci, a liczba różnego rodzaju programów komputerowych – zarówno przeznaczonych do codziennego użytku, jak i specjalistycznych – sięga milionów.

  Trudno sobie dziś wyobrazić firmę, która nie posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Wprowadzenie na rynek nowego produktu nie jest już możliwe bez korzystania z rozwiązań IT na wszystkich etapach – od projektowania, poprzez produkcję, aż po sprzedaż, poprzedzoną odpowiednią kampanią reklamową. Narzędzia informatyczne są nieodłącznym elementem działalności komercyjnej, ale w równym stopniu towarzyszą indywidualnym konsumentom.

   

  Tłumaczenia tekstów z zakresu informatyki

  Obecnie większość gospodarstw domowych wyposażona jest nie tylko w komputery, ale również w inne urządzenia, jak: smartfony, tablety, telewizory typu smart TV, aż po tzw. systemy inteligentnego budynku, umożliwiające monitoring online oraz zdalną kontrolę klimatyzacji. Stale rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne urządzenia i oprogramowanie – zarówno przeznaczone do użytku komercyjnego, jak i skierowane na rynek konsumencki.

   

  Bez względu na typ odbiorcy, któremu dedykowany jest produkt, skala wytwarzania różnego rodzaju narzędzi informatycznych pociąga za sobą silne zapotrzebowanie na profesjonalne tłumaczenia. Jest to spowodowane zarówno chęcią komunikacji z klientem, jak również przepisami unijnymi, które zobowiązują producenta do opracowania dokumentacji technicznej w języku zrozumiałym dla użytkownika produktu. Zespół HD TŁUMACZENIA ma świadomość, że technologia IT jest obecnie jednym z najważniejszych obszarów działalności człowieka, dlatego skupiamy się na świadczeniu kompleksowych usług, obejmujących precyzyjne tłumaczenie tekstów z zakresu technologii informacyjnej, takich jak: instrukcje obsługi, katalogi i broszury, karty produktów, treści stron www. Ponadto lokalizujemy treść, opracowujemy szatę graficzną, czuwając nad każdym etapem przygotowania materiałów do publikacji.

 • Finansami zwyczajowo nazywamy ogół procesów i operacji związanych z pieniądzem. W definicji zawiera się więc nie tylko szereg czynności dotyczących rozporządzania pieniędzmi, ale również wszelkie działania odnoszące się do ich gromadzenia i przechowywania. Dziedzina ta obejmuje wiele zagadnień powiązanych zarówno z kwestią finansów publicznych, jak również prywatnych. Bez względu na sposób definiowania i rozległość spojrzenia na tę dyscyplinę, nie da się ukryć jej znaczącego wpływu na rozwój gospodarki. Prowadzenie skutecznej polityki finansowej przez organy państwowe skutkuje rozwojem branży finansowej, związanej ze świadczeniem usług kierowanych do klientów indywidualnych oraz do przedsiębiorców.

   

   

  Zapotrzebowanie na tłumaczenia w branży finansowej

  Obecnie wiele firm funkcjonujących w branży finansowej rozwija swoją działalność w skali globalnej. W związku z tym zwraca się uwagę na wysoką jakość oraz na dostosowanie przekładu do specyfiki branży. Proces kierowania tego typu usług na rynki zagraniczne jest bardzo złożony, w znacznej mierze ze względu na subtelność kwestii finansowych oraz nieufność odbiorców. Te właściwości wpływają również na oczekiwania w stosunku do tłumaczonego tekstu. W tym wypadku istotna staje się rzetelność połączona z precyzyjnym oddawaniem znaczenia terminologii. Przekłady wszelkiego typu raportów i analiz ekonomicznych, regulaminów oraz formularzy bankowych, muszą zostać przetłumaczone z zachowaniem szczególnej staranności, właściwej dla rangi tego typu dokumentów. Istotną kwestią jest również dbałość o treści przeznaczone dla konsumenta, takie jak różnego rodzaju prospekty czy materiały marketingowe. W tym przypadku, prócz precyzji przekładu, kluczowa staje się adaptacja kulturowa tekstu.

   

  Zespól HD TŁUMACZENIA wykonuje kompleksowe usługi tłumaczeniowe dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z branżą finansową. Do przekładu treści podchodzimy z najwyższą starannością, mając na uwadze znaczenie tego typu dokumentów. Nasi tłumacze to odpowiednio dobrani specjaliści, posiadający wiedzę lingwistyczną uzupełnioną o znajomość specyfiki branży finansowej. Dzięki temu są w stanie sprostać oczekiwaniom dotyczącym poziomu merytorycznego opracowywanych dokumentów, jak również mają świadomość wszelkich kwestii związanych z poufnością danych finansowych.

 • Budownictwo jest branżą w pewnym stopniu zintegrowaną z inżynierią lądową. To specyficzna dziedzina wiedzy praktycznej, która pełni zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni – celem jest  więc zarówno wznoszenie, jak i wyburzanie obiektów. Budownictwo to dyscyplina szczególnie zaangażowana w poprawę warunków bytowych człowieka, w związku z czym istotna staje się przede wszystkim innowacyjność. Nieustanny rozwój branży sprawia, że zmieniają się standardy, pojawiają się nowe trendy.Obecnie zauważalne są tendencje prowadzące ku tzw. zrównoważonemu budownictwu, które związane jest z ekologią. Współczesną normą stało się wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, dążenie do ograniczenia zużycia energii i redukcji zanieczyszczeń. Idea budownictwa ekologicznego wprowadzana jest już na poziomie projektowania budynku, który dzięki odpowiedniej lokalizacji nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców.

  Kolejnym współczesnym trendem jest projektowanie tzw. inteligentnych budynków, zapewniających mieszkańcom wyjątkowy komfort. Tego typu projekty cechują się znacznym zaawansowaniem technicznym. Złożona sieć czujników i detektorów ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi instalacjami znajdującymi się w budynku. W efekcie istnieje możliwość nadzorowania wszelkich czynników związanych z użytkowaniem obiektu – od temperatury, poprzez kontrolę dostępu, aż po gospodarowanie energią i odpadami. Ten kierunek w budownictwie wykorzystuje osiągnięcia automatyki, która ma na celu sterowanie różnymi procesami ograniczającymi zaangażowanie człowieka.

   

   

  Potrzeba tłumaczenia tekstów z zakresu budownictwa

  Postęp w budownictwie sprawił, że stało się ono dziedziną o charakterze globalnym. Proces powstawania nowych technologii i trendów ma zasięg międzynarodowy, co wpływa na znaczny wzrost potrzeby komunikacji w różnych językach. Działalność w branży budowlanej wiąże się z koniecznością tłumaczenia różnego rodzaju dokumentacji, dotyczącej projektowania i inwestycji. Specyfika tego typu przekładów wymaga szczególnej dbałości o precyzję tłumaczenia, zgodność terminologiczną oraz dokładne opracowanie rysunków technicznych czy różnego typu schematów. Materiały dotyczące budownictwa przeznaczone są dla fachowców związanych z tą branżą, dlatego tak istotna jest troska o każdy szczegół przekładu.

   

  Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki branży budowlanej, a tym samym z wysokich standardów, jakie musi spełniać tłumaczenie. Mamy doświadczenie w opracowywaniu typowych tekstów, takich jak: dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, instrukcje obsługi maszyn budowlanych, charakterystyka techniczna urządzeń zawierająca schematy typu CAD, jak również opisy przyrządów czy karty  produktów. Świadczymy kompleksowe usługi, czuwając nad każdym detalem treści oraz grafiki.