Budownictwo

Responsive image

Budownictwo jest branżą w pewnym stopniu zintegrowaną z inżynierią lądową. To specyficzna dziedzina wiedzy praktycznej, która pełni zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni – celem jest  więc zarówno wznoszenie, jak i wyburzanie obiektów. Budownictwo to dyscyplina szczególnie zaangażowana w poprawę warunków bytowych człowieka, w związku z czym istotna staje się przede wszystkim innowacyjność. Nieustanny rozwój branży sprawia, że zmieniają się standardy, pojawiają się nowe trendy.Obecnie zauważalne są tendencje prowadzące ku tzw. zrównoważonemu budownictwu, które związane jest z ekologią. Współczesną normą stało się wykorzystanie materiałów przyjaznych dla środowiska, dążenie do ograniczenia zużycia energii i redukcji zanieczyszczeń. Idea budownictwa ekologicznego wprowadzana jest już na poziomie projektowania budynku, który dzięki odpowiedniej lokalizacji nie będzie wywierał negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców.

Kolejnym współczesnym trendem jest projektowanie tzw. inteligentnych budynków, zapewniających mieszkańcom wyjątkowy komfort. Tego typu projekty cechują się znacznym zaawansowaniem technicznym. Złożona sieć czujników i detektorów ma na celu stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania wszystkimi instalacjami znajdującymi się w budynku. W efekcie istnieje możliwość nadzorowania wszelkich czynników związanych z użytkowaniem obiektu – od temperatury, poprzez kontrolę dostępu, aż po gospodarowanie energią i odpadami. Ten kierunek w budownictwie wykorzystuje osiągnięcia automatyki, która ma na celu sterowanie różnymi procesami ograniczającymi zaangażowanie człowieka.

 

 

Potrzeba tłumaczenia tekstów z zakresu budownictwa

Postęp w budownictwie sprawił, że stało się ono dziedziną o charakterze globalnym. Proces powstawania nowych technologii i trendów ma zasięg międzynarodowy, co wpływa na znaczny wzrost potrzeby komunikacji w różnych językach. Działalność w branży budowlanej wiąże się z koniecznością tłumaczenia różnego rodzaju dokumentacji, dotyczącej projektowania i inwestycji. Specyfika tego typu przekładów wymaga szczególnej dbałości o precyzję tłumaczenia, zgodność terminologiczną oraz dokładne opracowanie rysunków technicznych czy różnego typu schematów. Materiały dotyczące budownictwa przeznaczone są dla fachowców związanych z tą branżą, dlatego tak istotna jest troska o każdy szczegół przekładu.

 

Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki branży budowlanej, a tym samym z wysokich standardów, jakie musi spełniać tłumaczenie. Mamy doświadczenie w opracowywaniu typowych tekstów, takich jak: dokumentacja techniczna, dokumentacja przetargowa, instrukcje obsługi maszyn budowlanych, charakterystyka techniczna urządzeń zawierająca schematy typu CAD, jak również opisy przyrządów czy karty  produktów. Świadczymy kompleksowe usługi, czuwając nad każdym detalem treści oraz grafiki.