Medycyna i farmacja

Responsive image

Medycyna i farmacja to dziedziny, które ściśle ze sobą współpracują. Aktualnie przeżywają one gwałtowny rozwój, co wiąże się z globalizacją procesów związanych z wprowadzaniem nowych technologii czy leków. Ewolucja w tych dziedzinach ma charakter międzynarodowy, w związku z tym komunikacja pomiędzy specjalistami odbywa się w różnych językach. Zarówno proces publikacji literatury fachowej z dziedziny medycyny, jak również obowiązek informowania o lekach w sposób zrozumiały dla odbiorcy, związane są z potrzebą precyzyjnego tłumaczenia. Niezwykle istotne jest również zapewnienie bezbłędnych merytorycznie przekładów technicznych, takich jak instrukcje obsługi aparatury medycznej czy diagnostycznej. Odpowiednia jakość tego typu materiałów stanowi gwarancję prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzeń.

 

Tłumaczenia tekstów medycznych

Obecnie nie ma możliwości wykształcenia lekarza z wykorzystaniem wyłącznie danych dostępnych w języku rodzimym. Rozwój zawodowy również odbywa się w oparciu o międzynarodową komunikację, obejmującą oczytanie w obcojęzycznej literaturze, uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach, wyjazdy na staże czy publikacje artykułów naukowych w zagranicznych czasopismach. Potrzeba komunikacji na poziomie globalnym nie dotyczy jedynie lekarzy chcących rozwijać się zawodowo, ale również pacjentów poszukujących nowoczesnych metod leczenia za granicą. W związku z tym pojawia się potrzeba tłumaczenia dokumentacji medycznej, obejmującej historię choroby, wyniki badań laboratoryjnych, jak również wszelkie niezbędne oświadczenia. Bez względu na typ opracowywanego tekstu, nie ma tu miejsca na popełnienie błędu w tłumaczeniu.

 

Zapotrzebowanie na tłumaczenia z zakresu farmacji

Specyfika przepisów regulujących pracę koncernów farmaceutycznych sprawia, że odpowiednia jakość komunikacji ma w przypadku tej dziedziny szczególne znaczenie. Przed wprowadzeniem leku na rynek, producent musi spełnić szereg wymogów natury prawnej i etycznej. Wiąże się to z dostarczeniem dokumentacji odpowiednim instytucjom. Pisemne oświadczenia i raporty często wymagają tłumaczenia na języki obce. Dokumentacja musi być napisana językiem poprawnym i niezwykle precyzyjnym, ponieważ regulacje prawne, którym podlega dziedzina farmacji nie przewidują żadnego marginesu błędu. Wymagania dotyczące najwyższej jakości przekładu dotyczą również etapu po wprowadzeniu leku na rynek. Wiąże się to z przygotowaniem materiałów informacyjnych oraz promocyjnych, tak aby lata pracy nad produktem przyniosły zamierzone korzyści.

 

Precyzja przede wszystkim

Globalna natura medycyny i farmacji wymaga najwyższej jakości tłumaczeń. Każdy element musi być bezbłędny pod względem językowym oraz merytorycznym. Zespół tłumaczy i ekspertów współpracujących z HD TŁUMACZENIA czuwa nad precyzją przekładów, dając gwarancję jakości, której wymagają teksty medyczne. Tłumaczone przez nas materiały przeznaczone dla komisji etycznej oraz instytucji nadzorujących, jak również dokumentacje badań klinicznych, spełniają najwyższe standardy. Materiały informacyjne oraz promocyjne skierowane do pacjenta wymagają natomiast dostosowania treści do potrzeb odbiorcy. Odpowiednie przystosowanie tekstu prowadzi więc do sukcesu marketingowego.