Tłumaczenie dokumentacji technicznej

Responsive image

Wykonywanie przekładów specjalistycznych ma swoją specyfikę, która związana jest nie tylko z określoną stylistyką tekstów branżowych, ale również z typowymi rodzajami dokumentów do opracowania. Podstawowym rodzajem treści, z którą ma do czynienia tłumacz specjalizujący się w przekładach fachowych jest właśnie dokumentacja techniczna. Tego typu teksty zawierają istotne informacje na temat inwestycji, takie jak kosztorysy czy harmonogramy, ale również specyfikacje techniczne maszyn i urządzeń. W tym wypadku konieczna jest szczególna dbałość o precyzję przekładu oraz dostosowanie do norm regulujących formę i treść dokumentu. Tłumaczenie tego typu dokumentacji wymaga również wiedzy z zakresu edycji elementów graficznych − rysunków technicznych, schematów elektrycznych itp.

Podstawowym typem tekstu zawartego w dokumentacji technicznej jest instrukcja obsługi. Ten rodzaj dokumentu zawiera istotne informacje dotyczące prawidłowego użytkowania maszyn i urządzeń. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, normy unijne wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza urządzenia dołączył instrukcję obsługi wyrażoną w języku zrozumiałym dla mieszkańców terytorium, na które wprowadzana jest maszyna. Tego typu dokumenty powinny być sformułowane w sposób jasny i przejrzysty wraz z rysunkami i schematami objaśniającymi sposób użytkowania urządzenia.

Mamy świadomość specyfiki tego typu dokumentów, dlatego kładziemy nacisk na precyzję przekładu, a co za tym idzie, dopracowanie tekstu pod kątem zgodności merytorycznej i graficznej. Optymalny efekt końcowy uzyskujemy dzięki doświadczeniu tłumaczy, grafików oraz stosowane przez nas procedury kontroli jakości.

W związku ze zwyczajowo przyjętym wyborem ofert dotyczących zamówień publicznych poprzez przetarg, elementem silnie związanym z prowadzeniem działalności w wielu gałęziach przemysłu jest tworzenie dokumentacji przetargowej. Istniejące obecnie zasady rynkowe sprawiają, że sukces udanego przedsięwzięcia tkwi między innymi w profesjonalnie przetłumaczonych dokumentach. Tego typu treść podporządkowana jest wielu szczegółowym wymogom, które warunkują rozpatrzenie oferty złożonej w przetargu.

Mamy doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji przetargowych, zawierających skomplikowane projekty, specyfikacje i kosztorysy. Zapewniamy spójność lingwistyczną tekstu, jak również dbałość o elementy ilustrujące dokument, takie jak: rysunki techniczne, schematy elektryczne, wykresy oraz wszelkie inne typy opracowań graficznych. Odpowiednią jakość przygotowywanych przez nas materiałów uzyskujemy dzięki współpracy grafików i tłumaczy. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopracować każdy szczegół przekazanego nam dokumentu i sprawić, że oferta Twojej firmy znajdzie się o krok od sukcesu.

Każde urządzenie wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi posiadać tzw. paszport maszyny, zwany również dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). Tego typu dokument składa się z kliku elementów, takich jak: specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi oraz instrukcja konserwacji. Przepisy unijne nakładają na producentów również wymagania dotyczące języka, który musi być zrozumiały dla użytkownika maszyny. W związku z tym niejednokrotnie istnieje potrzeba tłumaczenia tego typu materiałów na języki obce. Wykonanie przekładu dokumentacji DTR wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tłumaczenia terminologii, jak również wysokiej jakości opracowania graficznego.

Nasz zespół może pochwalić się wieloma stronicami profesjonalnie opracowanej dokumentacji techniczno-ruchowej. Doświadczeni tłumacze są wspierani przez grafików, którzy pracują w programach służących do komputerowego wspomagania projektowania. Dzięki współpracy profesjonalistów jesteśmy w stanie uzyskać najwyższą jakość oddawanych w Twoje ręce materiałów.