DTR

Responsive image

Każde urządzenie wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi posiadać tzw. paszport maszyny, zwany również dokumentacją techniczno-ruchową (DTR). Tego typu dokument składa się z kliku elementów, takich jak: specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi oraz instrukcja konserwacji. Przepisy unijne nakładają na producentów również wymagania dotyczące języka, który musi być zrozumiały dla użytkownika maszyny. W związku z tym niejednokrotnie istnieje potrzeba tłumaczenia tego typu materiałów na języki obce. Wykonanie przekładu dokumentacji DTR wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tłumaczenia terminologii, jak również wysokiej jakości opracowania graficznego.

Nasz zespół może pochwalić się wieloma stronicami profesjonalnie opracowanej dokumentacji techniczno-ruchowej. Doświadczeni tłumacze są wspierani przez grafików, którzy pracują w programach służących do komputerowego wspomagania projektowania. Dzięki współpracy profesjonalistów jesteśmy w stanie uzyskać najwyższą jakość oddawanych w Twoje ręce materiałów.