Instrukcja obsługi

Responsive image

Podstawowym typem tekstu zawartego w dokumentacji technicznej jest instrukcja obsługi. Ten rodzaj dokumentu zawiera istotne informacje dotyczące prawidłowego użytkowania maszyn i urządzeń. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, normy unijne wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza urządzenia dołączył instrukcję obsługi wyrażoną w języku zrozumiałym dla mieszkańców terytorium, na które wprowadzana jest maszyna. Tego typu dokumenty powinny być sformułowane w sposób jasny i przejrzysty wraz z rysunkami i schematami objaśniającymi sposób użytkowania urządzenia.

Mamy świadomość specyfiki tego typu dokumentów, dlatego kładziemy nacisk na precyzję przekładu, a co za tym idzie, dopracowanie tekstu pod kątem zgodności merytorycznej i graficznej. Optymalny efekt końcowy uzyskujemy dzięki doświadczeniu tłumaczy, grafików oraz stosowane przez nas procedury kontroli jakości.